جهت عضويت در كتابخانه با در دست داشتن مدارك لازم (دو قطعه عكس و كارت ملی) به كتابخانه مراجعه نماييد.