جهت عضويت در كتابخانه با در دست داشتن مدارك لازم (دو قطعه عكس، كارت ملي و پرسنلي) به كتابخانه مراجعه نماييد.